Телескопична вентилационна тръба за картофи

  • наличие на въже за разпъване
  • диаметър за свързване 300 mm или 500 mm
  • макс. дебит на въздушния поток 3500 m3/h или 10000 m3/h
  • подходяща за покриване с материал с височина до 3 m
  • тип 4-8 покриване до височина 3 m
  • тип 10-18 покриване до височина 2 m

следвай ни

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ

технологии за почистване съхранение сушене и изпитване

ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ЗЪРНО