видове вентилация на зърно в плосък склад

Зърното е хранителен продукт. Прибрано от полето то е с относително висока влажност, тя крие опасности от развитие на гнилостни процеси, при които самото зърно може да бъде изцяло или значително повредено. Поради това, ключова роля при съхранението на зърно е неговата вентилация. Системите за вентилация са едни от най-ефективните, които се предлагат на пазара. От съществено значение за дълготрайното му съхранение са два параметъра - температура и влажност. По време на съхранение на зърното, неговата влажност и температура се увеличават. В следствие на това, при зърното се увеличават микроорганизмите в него. За да се избегне развитието на тези микрооргонизми е необходимо да се поддържат ниска влажност и ниска температура на съхранение. Складовия часовник показва колко дълго може да се съхранява зърното.

Например: зърно с влажност 14% и температура 10 градуса може да се съхранява повече от 256 дни. Обемът на въздуха който трябва да се вкарва в мястото на съхранение зависи от това какво трябва да се постигне с него. В практиката е установено следното:
Температурата на въвеждания въздух трябва да е с около 5 градуса по-ниска от температурата на зърното. Въздушната влажност на въвеждания въздух не трябва да превишава 65%. 

 

Те са индивидуална система и могат да бъдат съобразени с конкретните нужди на клиента. Системите за подподова вентилация се състоят от подподов канал и решетка. Съществено важно е, че повърхността на пода трябва да е по-висока от решетката така, че греблото на товарача да може свободно да се движи по земята.

ВИЖ ОЩЕ

Вентилационните телескопични тръби комбинират предимствата на полукръглите канали с тези на подподовата вентилация. Тези тръби се поставят впоследствие във всяко складово помещение. Те се изваждат от телескопичната им конструкция, преди да започнете товаренето на зърното, за да не се повредят при работата с челния товарач. 

ВИЖ ОЩЕ

Вентилационните телескопични тръби комбинират предимствата на полукръглите канали с тези на подподовата вентилация. Тези тръби се поставят впоследствие във всяко складово помещение. Те се изваждат от телескопичната им конструкция, преди да започнете товаренето на зърното, за да не се повредят при работата с челния товарач. 

ВИЖ ОЩЕ

 

Вентилационни сонди за зърно Air-Whisper, Air-Whisper MAX, Air-Lance Economic, Air-Lance

ВИЖ ОЩЕ

 

 

Вентилационните колони Air-Pillar 150 и 200 са с вентилатори LC 1,5T или LC 2,2T, които осигуряват бърза и равномерна вентилация на всички видове зърно. 

ВИЖ ОЩЕ

 
 

следвай ни

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ

технологии за почистване съхранение сушене и изпитване

ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ЗЪРНО