технология на изпитване

 

При съхранение на зърно от съществено значение е да се записват всички параметри, които са важни за правилното съхранение и вентилация на съответния материал. Едни от най-важните параметри са скорост на въздушния поток и обема на въздуха в склада за съхранение. С нашия дебитомер е възможно да се измери обема на въздуха по много прост и лесен начин.
Нашите сита отговарят на изискванията на DIN ISO 5223 и са предназначени за определяне на примесите в зърното. 

 
 

дебитомер

 

С този уред се измерва обема на въздуха на повърхността на съхраняваното зърно по един прост и лесен начин.

Различните видове вентилация може да се проверят чрез използване на различни адаптери.

Предимства:

  • няма електрически компоненти
  • лесна работа и разбираемост
  • прецизно мащабиране
  • рентабилни измервателни уреди
  • на разположение са бункер за различни въздушни обеми

 

Измерване на въздуха при съхранение на зърно с допълнителна фуния 

Измерване на въздуха по време на сушене на компост 

сита

Аналитични сита в съответствие с DIN ISO 5223
Тези сита са предназначени за определяне примесите в зърното. За извършване на теста са необходими сита, капаци и дъно. Тестовите сита със заоблени продълговати отвори се използват за отделяне на повредените зърна на ръж, тритикале, твърда пшеница, пшеница и ечемик. За сортиране на ориз се използват сита с дължина на отворите 1,5 до 1,6mm. За калибриране на малцов ечемик се използват сита с дължина на отворите 2,5 до 2,6 mm.

Аналитичните сита с кръгли отвори с диаметър 1,8 mm са за сорго, а ситата с диаметър на отворите 4,5 mm се използват за отделяне на натрошени зърна от царевица.

 

Размери на сита


следвай ни

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ

технологии за почистване съхранение сушене и изпитване

ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ЗЪРНО