технологии за съхранение

Нашите технологии предлагат добри решения за правилно съхранение на зърното. Съхранението на зърното в плосък склад осигурява гъвкаво и същевременно икономичен тип съхранение. Въпреки че пространството за съхранение е по-голямо от това в кръглите силози, плоския склад предлага много възможности при съхранение. Плоския склад може да бъде разделен на отделни клетки за съхранение на различни сортове зърно.

Предимства:

  • модулна конструкция с възможност за допълнително разделяне

 


следвай ни

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ

технологии за почистване съхранение сушене и изпитване

ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ЗЪРНО