ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

вентилация

ВЕНТИЛАЦИЯ НА ПЛОСЪК СКЛАД ЧРЕЗ СИСТЕМА С ТЕЛЕСКОПИЧНИ ТРЪБИ

"Еми" ООД - с. Галиче, обл. Бяла Слатина

"Екс агро" ЕООД - с. Първенец, обл. Ямбол

ВЕНТИЛАЦИЯ НА ПЛОСЪК СКЛАД ЧРЕЗ ПОДПОДОВА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА

"Василев груп" ЕООД - с. Крушари, обл. Добрич

тръбни системи

ТРЪБНИ СИСТЕМИ В СИЛОЗНИ СТОПАНСТВА

"Арон" ООД - гр. Съединение, обл. Пловдив

"Бон" ЕООД - гр. Павликени, обл. Велико Търново

"Енергомонтаж-РР" АД - гр. Разград


следвай ни

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ

технологии за почистване съхранение сушене и изпитване

ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ЗЪРНО